Program cu publicul:   Luni - Joi orele 12.00 - 15.30
Program audiente: Miercuri ora 14.00
Program registratura: Luni - Joi orele 10.00 - 15.30 si Vineri orele 12.00 - 13.30
Program vizare documente in vederea apostilarii:
Luni 12 - 15 si Joi 12 - 15 (camera 2)
Program cu publicul Biroul Avize/Autorizari
Luni - Joi orele 12 - 15 (camera 1 si camera 2)
E-mail D.S.P.M.B.: dspb@dspb.ro

Home > Sedii > Reconstructiei

Intrarea Reconstructiei, Nr.6, Sector 3, Bucuresti

Nr. Crt. Serviciu/ Birou/Compartiment

Telefon

1. Serviciul Informatica si Biostatistica Medicala tel: 021/324.27.56
fax: 021/324.21.27
2. Laboratorul Igiena Radiatiilor tel/fax: 021/324.25.67

Ultima actualizare: 11.02.2011 - 12:12

Documente : DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU SOLICITAREA AUTORIZAŢIEI SANITARE

Documente : ANEXA Nr1.doc

Documente : ANEXA Nr2.doc

 

LABORATORUL  DE  IGIENA  RADIATIILOR  IONIZANTE

Adresa : Intrarea Reconstructiei,Nr.6,Sector 3, Bucuresti

Telefon : 324.25.67  ; 324.21.36 (centrala)  si 324.25.67 (fax)

 1. SEF  LABORATOR -  CIUPAGEA  FULGER

Medic primar igiena generala, doctor in stiinte medicale

 1. Programul cu publicul :

Luni    -    Joi
8,00     -   9.30

 1. Activitati  desfasurate :
 2. Avizul si Autorizatia sanitara a activitatilor  nucleare  ( vezi anexa  1);
 3. Controlul expunerii medicale a populatiei ca urmare a utilizarii radiatiilor ionizante in aplicatiile medicale ;
 4. Supravegherea starii de sanatate a personalului expus profesional ;
 5. Supravegherea starii de sanatate a grupurilor de populatie cu risc crescut de expunere la radiatii ionizante ;
 6. Controlul radioactivitatii apei potabile,alimentelor si altor bunuri de larg consum ;
 7. Interventie in caz de situatii de urgenta radiologica si accident nuclear.
 1. Actele normative care reglementeaza activitatea :
 2. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii publice ;
 3. Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare,republicata ,cu modificarile ulterioare ;
 4. Ordinul MSP 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatilor de Sanatate Publica;
 5. Ordinul MS Nr.381/2004 privind Aprobarea Normelor Sanitare de baza pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare ;
 1. Ordinul MS Nr. 431 /2004 privind organizarea si functionarea laboratoarelor si compartimentelor de igiena radiatiilor ionizante aflate in reteaua Ministerului Sanatatii ;
 2. Ordinul comun MSF si CNCAN Nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale ;
 3. Ordinul MSP Nr. 1542/2006 privind inregistrarea si raportarea dozei pacientilor ;
 4. MSP /2007 - Reglementare specifica referitoare la expunerea medicala in radiologia pediatrica /2007 ;
 5. MSP / 2007 - Reglementare specifica referitoare la expunerea medicala la radiatii ionizante a gravidelor ;
 6. Normele fundamentale de securitate radiologica/2000 ;
 7. Ordinul comun MSF ,MAAP si CNCAN Nr.856/112/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele si furajele contaminate radioactiv dupa un accident nucleare sau alta situatie de urgenta ;
 8. Ordinul comun MSF,MAAP si CNCAN Nr. 855/98/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele si ingredientele alimentare tratate cu radiatii ionizante ;
 9. Legea Nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la Normele legale de igiena si sanatate publica,cu modificarile ulterioare.
 1. Documente emise la solicitarea persoanelor fizice si juridice :
 2. Avize  sanitare
 3. Autorizatii  sanitare
 4. Buletine  de  masuratori
 1. Acte necesare in vederea obtinerii documentelor  emise :
 2. Avize  sanitare  ( vezi  anexa  2)
 3. Autorizatii  sanitare  ( vezi  anexa  3)

 

 1. Termene  de  eliberare :
 2. 30 zile
 1. Taxe  :

a. Ordinul  MSP Nr.37/2006 privind tarifele pentru prestatiile efectuate de Directiile de Sanatate Publica,Judetene si a Municipiului Bucuresti si de Institutele de Sanatate Publica .

 © 2007 - 2017 Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti