Comunicat

Directia de sanatate publica bucuresti

Comunicat Studiu de impact dosar 9310/14.05.2020

Acest comunicat cu privire la studiul de impact aferent dosarului cu nr. 9310/14.05.2020, este publicat conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1524/2019, art. 12, alin. (5).